FaceBook connection

Med den lilla blå ikonen i högerspalten kommer man snabbt i kontakt med sin inställda sida på FaceBook, t.ex. för att visa att ett nytt inlägg finns på Klacknäsets vägförenings hemsida! K

Läs mer →

Sandning 10/12

Sandbilen hade problem med framkomligheten vid sandning av våra vägar i dag. Därav osandat på vissa delar av vägnätet. Han kommer att komplettera sandning så snart som möjligt. Med vänlig

Läs mer →

Snökäppar

Snökäppar är nu uppsatta i området för att markera känsliga ting i vägarnas närhet inför stundande plogningar. Låt Stå! Tack!  / Fredrik

Läs mer →