Belysning inför hösten

Under vecka 35-36 kommer en ny armatur sättas upp vid Krokholmsvägen 28. Trasiga lampor ersätts också: på Idalsvägen 24, 30, 38 och 52, på Mellansvängen 9-11 och Österleden 18.

/Belysningsansvarig

3 svar på ”Belysning inför hösten

 1. Finns det någon möjlighet i nära framtid att sätta upp en lampa nere vid vändplan Lillskärsvägen också?

 2. Policy angående ny belysning:

  Vi ser fortfarande att en stor andel av boende i området har valt att bosätta sig här med vetskap och önskan om att dagar är ljusa och kvällar är mörka. Anläggningsbeslutet (för Björnö GA:1) stipulerar att föreningen ska förvalta samfälligheten och inte utveckla den, samtidigt som den ska värna säkerheten i området.

  Planen för eventuell utökning av områdets belysningspunkter följer denna mall:

  • Fastighetsägare önskar ny belysningspunkt.
  • Fastighetsägare samråder med alla grannar som bor i direkt anslutning till tänkt ny belysningspunkt.
  • Vid full koncensus inkommer fastighetsägaren med en motion underskriven av berörda fastighetsägare till styrelsen.
  • Styrelsen synar ärendet och värderar ny punkt i förhållande till övrig belysning, behov, kostnad och säkerhet.
  • Styrelsen föreslår stämman avslag/bifall med motivering därtill.
  • Stämman röstar.

  Välkommen in med förslag på nya belysningspunkter till nästa årsmöte! (Senast januari.)

  Mvh/
  Belysningsansvarig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *