Om föreningen

Klacknäsets vägförening förvaltar vägnätet i Björnö:1 nära Björkvik på Ingarö i Värmdö Kommun. Medlemmarna är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i den samfällighet som ingår i Björnö:1. Föreningen förvaltar områdets vägnät med dess underhåll och dess snöröjning.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen under mars kalendermånad, och kallelse skall utgå senast 14 dagar före utsatt tid. För medlem som önskar väcka förslag/motion till ordinarie stämma, skall denna vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Årsavgiften är 1.500 kronor.

Postadress

c/o Eva Lönn Redovisning AB
Högholmsvägen 27, 134 67 Ingarö

Bankgiro

5738 – 2582

Organisationsnummer

717904-3463