Trasig lampa

Lampan Krokholmsv-Rönnskärsv är felanmäld! Eftersom sky-lift behövs försöker man samordna arbeten. Lampan är förhoppningsvis i drift innan oktobers slut.

Läs mer →