Glöm inte!

Motioner inför årets Stämma ska vara inlämnade senast 31 januari! Stämman äger rum 22 mars 19.00 i Ingarö föreningshus.

Läs mer →

Allt lyser!

Armaturen på Mellansvängen är nu utbytt och fungerar som det ska. Ytterligare några lampor som hade slocknat byttes ut samtidigt. Glöm inte att anmäla ifall du ser belysningspunkter som inte

Läs mer →