Tisdag 10 maj

kan det vara problem att ta sig förbi korsningen Malmvägen/Stora gränd (Malmvägen 19/21). En efterlängtad fiberinstallation kräver att gatan grävs upp. Passage ”ska” vara möjlig

Läs mer →

Flyttade brevlådor

Postnord har utan närmare information flyttat på de gula brevlådorna för avgående post. Det finns nu två med ny placering i området; en i korsningen Idalsvägen/Malmvägen, och en i början

Läs mer →

Dags för årsavgiften

Avier med den nya årsavgiften (1.500:-) har skickats ut i veckan. Den ska vara betald innan 25 maj. Hör av dig till Ingarö kontorstjänst, telefon 070-815 14 16, ifall den inte dyker upp.

Läs mer →

Sandsopning

påbörjas idag onsdag 23/3.  Entreprenören fick en lucka i planeringen varför man påbörjar sopningen utan att vi kunnat informera om det. Men det ser ut som att gå bra och om vi alla hjälps

Läs mer →