Information gällande märkning av träd utmed vägarna

På årsstämman inkom ett förslag att KVägF skall ta bort alla träd i vägområdet som omgärdar vägarna. Detta röstades igenom och märkningen av träden är ett resultat av detta.

Eftersom det är dyrt att ta bort stora träd har KVägF sökt samarbete med MSV som ska utföra gallring på flera områden i höst. Förhoppningsvis kan deras entreprenör ta en del av de märkta träden i samma veva och görs då kostnadsfritt för både KVägF och MSV, vilket beräknas spara stora summor. KVägF har redan tidigare i viss mån tagit bort träd och framför allt sly i vägområden då rötterna tränger in i vägen och gör så att asfalten spricker. Men nu blev det alltså beslutat att den processen skulle forceras.

En stor anledning till det är att BLAAB är orolig för rotinträngning i avloppsledningarna. Märkningen har därför i huvudsak skett efter följande prioritetsordning:

  • Risk för rotinträngning i väg och eller avloppsledning.
  • Trädet står i vägområdet utanför fastighetens gräns.
  • Trädet står på MSVs mark närliggandes väg och eller avloppsledning.

KVägF har ansvar och rätt att besluta om åtgärder som är upp till 3 meter vid sidan om vägen eller fram till fastighetens gräns om den är närmare. MSV ansvarar och tar beslut om åtgärder på övrig mark.

Ifall KVägF har märkt träd utanför 3-metersgränsen, så är det en rekommendation till MSV enligt prioritetsordningen ovan, men MSV tar beslut om eventuell åtgärd. De olika färgerna på märkningen har ingen betydelse, utan var helt enkelt för att färgen tog slut.

Detta är alltså ett samarbete mellan KVägF, MSV och BLAAB.
Har man synpunkter bör man i första hand ta kontakt med respektive styrelse, dvs.

  • 0-3 m                          KVägF
  • 3 m och längre           MSV och BLAAB

Huvudsakligen tas träd utanför 3 m gränsen bort enligt BLAABs önskemål, så har man frågor kring det så tas det med BLAAB. Dessutom kommer allmän gallring att ske på MSVs områden, där sannolikt fler träd än markerat kommer att tas ner.

Klacknäsets vägförening
/Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *