Ljus i mörkret!

Nu är alla anmälda trasiga lampor ersatta med fungerande utom vid Mellansvängen 9-11. Tyvärr var den armaturen trasig och måste ersättas i sin helhet. Beställning är gjord, men leverans och

Läs mer →

Belysning inför hösten

Under vecka 35-36 kommer en ny armatur sättas upp vid Krokholmsvägen 28. Trasiga lampor ersätts också: på Idalsvägen 24, 30, 38 och 52, på Mellansvängen 9-11 och Österleden 18. /Belysnings

Läs mer →

Anslagstavlorna

får en annorlunda utformad information från Vägföreningen från och med i år. Aktuella namn på styrelsemedlemmar och andra finns numera på hemsidan, och på informationstavlan finns endast t

Läs mer →

Malmv / Stora gränd

”glömde” Telia att asfaltera efter att ha grävt av vägen. Det är tyvärr fortfarande inte täckt, och det kan kännas att passera med bil och andra fordon. Kör gärna Grisselkobbsv

Läs mer →

Tisdag 10 maj

kan det vara problem att ta sig förbi korsningen Malmvägen/Stora gränd (Malmvägen 19/21). En efterlängtad fiberinstallation kräver att gatan grävs upp. Passage ”ska” vara möjlig

Läs mer →