Årsstämma 2022

KALLELSE Stämman äger rum onsdag 23 mars 19.00 – 21.00 i Stora samlingssalen Ingarö föreningshus Adress: Näsuddsvägen 3, 134 62 Ingarö Följande dokument finns tillgängliga just nu: (

Läs mer →

Google Maps o bakgrund

Google Maps återkommer i Menyraden med en slimmad och förenklad sökning anpassad efter enklare OS. Kolla gärna hur det fungerar i olika apparater och återkom med kommentar ifall det är proble

Läs mer →