E-faktura

Nu kan du använda e-faktura för att hantera din avgift till Klacknäset vägförening.
Ditt medlemsnummer är din fastighetsbeteckning och skall skrivas på följande vis:
BJÖRNÖ_9-999
(BJÖRNÖ med versaler, understreck, 9-999)

Ansökan sker på respektive banks hemsida.