Offert önskas: dikesklippning

Klacknäsets vägförening, Björkvik på Ingarö, önskar hjälp med dikesklippning augusti-september 2024.

Anbudsbegäran avser dikesklippning av de ca 16 km väg som ingår i KVF:s vägnät. Områdets diken består av varierande ytor och lutning. Längs flera vägar är dessa ytor plana utan lutning, medan andra har en mer vanlig dikesformad V-karaktär.

Komplett underlag för arbetet finns i länken: