Tips för blommande vägkant

Läsvärda tips!

Ifall texten är svår att läsa mot bakgrunden, så kan man markera den för att få den tydligare!

DJUR & NATUR 30 JUNI 2017

Slå och så – tipsen för blommande vägkanter

Med rätt skötsel kan en dikeskant bli ett eldorado för hotade ängsblommor. Här är tipsen du behöver om du vill hjälpa dem på traven.

 Skatt att vårda. Den lilla blåklockan kan hitta en fristad i en mager dikeskant. Foto. IBL
Skatt att vårda. Den lilla blåklockan kan hitta en fristad i en mager dikeskant. Foto. IBL FOTO: IBL

Vill du också sköta din egen väg för att ge värdefulla ängsblommor en fristad? Här är några tips som bygger på litteraturgenomgången Från vägkant till ängsvägkant – är det möjligt? av Brita M. Svensson vid Centrum för biologisk mångfald.

Bekämpa skurkarna

Lupiner är den invasiva art som är värst spridd just i dikesrenar. De kväver andra växter med sina täta bladverk och binder luftens kväve i marken. Gödningen gör att ängsblommorna inte klarar sig. Slå av dem flera gånger per säsong och ta bort fröställningar så att de inte fröar av sig. Andra invasiva arter är jättebjörnloka och vresros. De kan också ta över.

Skär, krossa inte

Ängsblommor vill ha det magert och när en slåtterkross med kedjor mosar sönder grönmassan frigörs maximalt med näring så att de konkurreras ut. Lie eller andra skärande maskiner är bättre. Läs också: Experten: Så slår du gräsmattan med lie

Ta bort klippet

Oavsett metod är det bäst att ta bort hö eller slåttersmulor när diket slagits. Grönmassan göder annars marken, hindrar ljuset från att nå små örter och gör det svårare för små frön att gro. Stora frön som lupinens får där emot en bra start i klippet.

Spara på fröna

När dikeskanten slagits med lie kan det slagna höet ligga kvar någon dag tills fröna lossnat och fallit till marken. Du kan också flytta nyslaget hö och låta det fröa av sig på en dikesren som inte är så rik på örter som de andra. Se bara till att inte kanten är övergödd och full med tjockt gräs, då har inte späda örter en chans.

Putsa efter behov

Lär känna din dikeskant och slå efter behov. Grundregeln är att man ska putsa kanske två eller tre gånger per säsong men titta på växterna och anpassa dig. Om kanten är en frodigt grön, välgödd gräsmatta kan du slå flera gånger för ge späda örter en chans. Är kanten grusig och extremt näringsfattig kan du till och med låta lite hö ligga kvar om du vill. Titta också på tidiga blommor och låt dem sätta frö innan du slår första gången.

Jobba smart

Hinner du inte allt? Låt klippet ligga kvar på de magraste avsnitten och lägg energin på avsnitt av vägkanten där det gröna gräset tagit över och marken är alldeles för kväverik. Behöver du ge bilisterna bättre sikt kan kurvor och skymda avsnitt slås oftare medan raksträckorna får stå orörda längre så att tidiga växter hinner fröa av sig.

Läs också: Fem steg: Så gör du en egen sommaräng

Kristina Bäckström kristina.backstrom@land.se

https://www.land.se/djur-natur/sla-och-sa-tipsen-for-blommande-vagkanter/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *