Sandsopning

påbörjas idag onsdag 23/3.  Entreprenören fick en lucka i planeringen varför man påbörjar sopningen utan att vi kunnat informera om det. Men det ser ut som att gå bra och om vi alla hjälps

Läs mer →

Årsstämma 2022

KALLELSE Stämman äger rum onsdag 23 mars 19.00 – 21.00 i Stora samlingssalen Ingarö föreningshus Adress: Näsuddsvägen 3, 134 62 Ingarö Följande dokument finns tillgängliga just nu: (

Läs mer →