Anslagstavlorna

får en annorlunda utformad information från Vägföreningen från och med i år. Aktuella namn på styrelsemedlemmar och andra finns numera på hemsidan, och på informationstavlan finns endast t

Läs mer →

Malmv / Stora gränd

”glömde” Telia att asfaltera efter att ha grävt av vägen. Det är tyvärr fortfarande inte täckt, och det kan kännas att passera med bil och andra fordon. Kör gärna Grisselkobbsv

Läs mer →

Tisdag 10 maj

kan det vara problem att ta sig förbi korsningen Malmvägen/Stora gränd (Malmvägen 19/21). En efterlängtad fiberinstallation kräver att gatan grävs upp. Passage ”ska” vara möjlig

Läs mer →

Flyttade brevlådor

Postnord har utan närmare information flyttat på de gula brevlådorna för avgående post. Det finns nu två med ny placering i området; en i korsningen Idalsvägen/Malmvägen, och en i början

Läs mer →

Dags för årsavgiften

Avier med den nya årsavgiften (1.500:-) har skickats ut i veckan. Den ska vara betald innan 25 maj. Hör av dig till Ingarö kontorstjänst, telefon 070-815 14 16, ifall den inte dyker upp.

Läs mer →