Google Maps o bakgrund

Google Maps återkommer i Menyraden med en slimmad och förenklad sökning anpassad efter enklare OS. Kolla gärna hur det fungerar i olika apparater och återkom med kommentar ifall det är proble

Läs mer →